Ehec

Ehec är en otäck sjukdom som inte alltid märks speciellt tydligt. Det handlar om att det i tarmen på ett smittat djur eller en smittad människa bildas giftiga gaser. Man kan smittas genom mat, och eftersom att bakterierna gillar surare miljöer är risken inte så stor att smittas av skärbrädor, handtag eller liknande. Det finns också en risk att man smittas av mjölk som inte har pastöriserats, eller av vilda djur. Det kan därför vara klokt att inte dricka mjölk direkt från en ko, och när det gäller vilda djur bör man enligt SVA se till att ta bort tarmpaketet så fort som möjligt, och inte låta det nudda köttet.

Är sjukdomen farlig?

Ehec brukar inte vara farlig men äldre och barn kan få allvarliga symtom som kräver vård. Det är i andra fall vanligt att man drabbas av diarré och magont. Ibland kan man också kräkas men det är minst lika vanligt att man faktiskt inte får några symtom alls. Det kan alltså vara lite svårt att veta om man har drabbats av ehec eller inte. På vilda djur görs det inte heller några tester som visar på om köttet har bakterien eller inte vilket är bra att tänka på.