Listeria

När det gäller Listeria är det enligt vårdguiden inte speciellt vanligt att smittas. Även om man smittas är det främst äldre och gravida som visar symtom och de kan vara allvarliga. När det gäller listeria är det dock inte helt lätt att veta hur man har smittats. Det är nämligen en bakterie som har en förmåga att leva riktigt länge. Man kan till exempel hitta den på skärbrädor, kranar med mera efter flera dagar om det inte städas rätt. Man kan inte heller vara säker på att livsmedlen håller sig friska i kylen. Listeria trivs nämligen även där det är kallt. Man kan inte se på en matvara att den har listeria i sig utan det märks först när människor börjar bli sjuka och prover tas.

Kan det bli allvarligt?

Listeria kan faktiskt få riktigt allvarliga följder. Hjärnhinneinflammation och blodförgiftning är inte helt ovanligt hos personer med nedsatt immunförsvar. Oftast är det dock symtom liknande en vanlig magsjuka. Man kan bli gasig i magen, få ont i den, kräkas eller må allmänt illa. En gravid person får sällan samma symtom utan de kan istället uppleva att de börjar känna sig förkylda.